Angličtina pro děti J.E. - kurz pro učitele

Pro učitele angličtiny jsme připravili další 3 termíny praktického semináře Joyful English - angličtiny pro děti s prvky Montessori.
Červencový seminář v BRNĚ a dva (srpen a září)  v LIBERCI

Přidáno dne: 15. 6. 2014
Učitelé a lektoři se seznámí se základními principy Montessori pedagogiky a získají profesní dovednosti potřebné pro výuku předškolních dětí - věk 2 - 7 let.

Zážitkový seminář je určen jak pro nové, tak i stávající lektory, kteří by se rádi zdokonalili ve své práci s dětmi a byli připraveni učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou Joyful English.
Po zdárném absolvování školení získají lektoři Certifikát pro výuku metodou Joyful English.

Termín:   11. - 12. července - BRNO  - online přihláška zde
              15. - 16. srpna - LIBEREC  - online přihláška zde
              26. - 27. září - LIBEREC     - online přihláška zde

Témata:

- vývoj smyslů a jak je u dětí stimulovat
- vhled do Montessori pedagogiky a jejích principů
- přístup k dětem daného věku
- jak připravit prostředí tak, aby děti mohly využívat a rozvíjet své intuitivní myšlení
- jaké aktivity připravit a vzbudit v dětech zájem
- jak pracovat se skupinkou 5 - 7 dětí tak, aby byly aktivní po celou dobu programu
- jak děti vést při hravém objevování angličtiny, jako druhého jazyka
- práce s didaktickým materiálem a pomůckami
- závěrečná diskuze

Během kurzu se lektor podrobně seznámí s pomůckami a didaktickým materiálem, který dětem umožňuje získat praktické dovednosti a získá i praktické rady a informace ke kurzům s dětmi.

Lektor pro teoretickou i praktickou část : Jitka Tužová

Počet účastníků: 8 - 10 osob (účastníci obdrží osvědčení)

Cena: 4.900,- Kč (zahrnuje lektorné, výukové materiály, základní pomůcky na první rok výuky)

Záloha: 700,- Kč -  č. účtu 670100 - 2208902598/6210, do poznámky pro příjemce uveďte "jméno a kód kurzu (viz přihláška)"
Doplatek: 4.200,- Kč týden před zahájením kurzu na účet, nebo v hotovosti na místě před zahájením semináře.


Zážitkový seminář má časovou dotaci 10 hodin (pátek 16.00 - 19.00 hod a sobota 9.00 - 16.00 hod).


Pro zájemce o získání certifikátu je nutné tento seminář úspěšně absolvovat.


Pokud potřebujete další informace pište na: info@joyfulenglish.cz
nebo nebo volejte  +420 607 268 257.

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky