Joyful English - kurz pro učitele

 Praktický dvoudenní seminář pro učitele a lektory angličtiny -  leden, červen, nebo září 2019

Přidáno dne: 2. 1. 2019
S certifikátem máte zároveň možnost získání licence na výuku Joyful English včetně podpory, pomůcek a materiálů pro děti.


Navštivte praktický seminář lektorů angličtiny metodou Joyful English a získejte profesní dovednosti potřebné pro výuku předškolních dětí.

Zážitkový seminář je určen jak pro nové, tak i stávající lektory, kteří by se rádi zdokonalili ve své práci s dětmi a byli připraveni učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou.
Joyful English je výukový program pro předškolní děti a mladší školáky, ve kterém jsou využívány prvky Montessori pedagogiky.


Termín:  
25.1. - 26.1.2019 - Liberec  on-line přihláška
21.6. - 22.6.2019 - Liberec  on-line přihláška
6.9.   -  7.9.2019 - Liberec  on-line přihláška   
Témata:

- vhled do Montessori pedagogiky a jejích principů
- pedagogický přístup k dětem daného věku
- jak připravit prostředí tak, aby děti mohly využívat a rozvíjet své intuitivní myšlení
- jaké hry a aktivity připravit a vzbudit v dětech zájem
- jak pracovat se skupinkou 5 - 7 dětí tak, aby byly aktivní po celo dobu programu
- jak děti motivovat a efektivně vést při hravém objevování angličtiny, jako druhého jazyka
- práce s didaktickým materiálem a pomůckami
- závěrečná diskuze

Během kurzu se lektor podrobně seznámí s didaktickým materiálem, který umožňuje dětem získat praktické dovednosti a získá i praktické rady a informace ke kurzům s dětmi.

Lektor pro teoretickou i praktickou část : Jitka Tužová

Počet účastníků: 8 - 10 osob (účastníci obdrží osvědčení)

Cena: 2.700,- Kč

Záloha 700,- Kč : č. účtu 2701045200/2010, do poznámky pro příjemce uveďte "JE2019"
Doplatek: 2.000,- Kč týden před zahájením kurzu na účet, nebo v hotovosti na místě před zahájením semináře.

Zážitkový seminář má časovou dotaci 10 hodin (pátek 16.00 - 19.00 hod a sobota 9.00 - 16.00 hod).


Zároveň s certifikátem získáváte i licenci na výuku JE s možností zakoupení JE materiálů pro děti.


Pokud potřebujete další informace pište na: info@joyfulenglish.cz
nebo nebo volejte  +420 773232515.

Reference účastníků zde

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky