Seznam výukových programů pro děti
 

Zde naleznete informace o stupních a průběhu jednotlivých kurzů.

Pokud máte zájem o přihlášení do kurzu nebo na ukázovou hodinu, na mapce si prosím zvolte kraj pro výběr školy či centra a aktuální nabídku kurzů.

ONLINE PŘIHLÁŠKY LIBEREC


Joyful Klubík pro nejmenší I

Věk: 0 – cca 12 měsíců
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 90 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7
Úroveň angličtiny rodiče: středně pokročilá a vyšší

Náplň kurzu: Konverzace rodičů v angličtině v přátelském prostředí připraveném pro jejich nejmenší ratolesti v duchu Montessori pedagogiky. Rodiče si zdokonalí a osvěží svoji angličtinu při rozmanitých výchovných tématech, vymění si své zkušenosti a zároveň své dítko zapojí do přirozených her se spoustou říkanek, písniček a pohybových aktivit. Joyful Klubík I je určen pro rodiče s dětmi, které ještě neumějí chodit.

Joyful Klubík II

Věk: cca 12  – 24 měsíců
Frekvence:
1x týdně
Délka trvání:
90 min.
Počet dětí ve skupině:
5 – 7
Úroveň angličtiny rodiče:
středně pokročilá a vyšší

Náplň kurzu:
Konverzace rodičů v angličtině v přátelském prostředí připraveném pro jejich nejmenší ratolesti v duchu Montessori pedagogiky. Rodiče si zdokonalí a osvěží svoji angličtinu při rozmanitých výchovných tématech, vymění si své zkušenosti a zároveň své dítko zapojí do přirozených her se spoustou říkanek, písniček, výtvarných a pohybových aktivit. Joyful Klubík II je určen pro rodiče s dětmi, které již umějí chodit.

Hravá angličtina pro batolata

Věk: 2 - 3 roky
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7

Náplň kurzu: Kurz probíhá za účasti rodičů, kteří se částečně stávají partnerem při hrách a pohybových aktivitách a částečně působí jako tišší pozorovatelé. Lektoři využívají didaktické materiály Joyful English a Montessori pomůcky. Díky partnerskému přístupu dokáží i takto malé děti vtáhnout do hry. Písničky, básničky a rozmanité hravé aktivity podvědomě rozvíjejí slovní zásobu a učí děti přirozeně reagovat.

Hravá angličtina pro školčata

Věk: 3 – 5 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí: 5 – 7

Náplň kurzu: Výuka je založena na prožitku, díky kterému si dítě lépe zapamatuje a poté vybaví nové vědomosti. S využitím názorných Montessori a Joyful English pomůcek, materiálů a her a prostřednictvím básniček, říkadel a písniček se dítě podvědomě učí poznávat a třídit poznatky o světě i v cizím jazyce.

Hravá angličtina pro předškoláky

Věk: 5 – 7 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí: 5 – 7

Náplň kurzu: Kurzy probíhají v duchu Montessori pedagogiky a Joyful English metodiky a vedou k samostatnosti při používání anglického jazyka. Názorné vnímání a multisensoriální zkušenost umožňuje dítěti, aby si efektivně ukládalo nové poznatky do paměti a následně si je vybavilo. Předškolní děti začínají pracovat se speciálními kartami, což jim umožňuje si osvojit a aktivně používat slovní zásobu a gramatická pravidla. Hra i nadále zůstává součástí výuky. 


Navazující kurzy pro školáky:

Angličtina hrou pro mladší školáky

Věk: 7 - 10 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7

Náplň kurzu: V průběhu výuky děti pracují s obrázkovým slovníkem, díky kterému si lépe osvojí a zapamatují anglická slovíčka. V této fázi již děti samostatně tvoří věty se správnými gramatickými jevy, a to opět pomocí obrázků. Hry a aktivity neustále zůstavají důležitou součástí výuky. Kromě her a anglických písniček se děti učí poslouchat mluvené slovo v podobě krátkých pohádek a příběhů.

Angličtina hrou pro starší školáky

Věk: 11 – 14 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7

Náplň kurzu: Kurz je zaměřen na praktické využití jazyka při běžné konverzaci, porozumnění mluvenému slovu a samostatnému vyjadřování se v cizí řeči. Osvojování si gramatických pravidel a ostatních řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) probíhá hravou a přirozenou formou. Výuku je rovněž možné zaměřit na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám KET nebo PET.

Angličtina pro dospělé

Pokud máte i Vy zájem učit se angličtinu formou hry, nabízíme kurzy i pro dospělé přímo v našich centrech.

Věk: 15 - 99 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet studentů ve skupině: 5 – 7


Česko-anglické Montessori víkendy


Několikrát ročně pořádáme zajímavé víkendy pro všechny, kteří mají chuť být s dětmi a poznávat nové věci. Program s přátelským přístupem a v připraveném prostředí je veden v duchu Montessori pedagogiky a je založen na prožitku. Součástí programu jsou i výlety, vzdělávací a pohybové aktivity. V anglické části se děti metodou Joyful English naučí spoustu básniček, písniček, osvojí si slovní zásobu, a to vše hravou a přirozenou formou.

O aktuální nabídce Vás budeme včas informovat.

Metodická školení pro učitele

Navštivte praktické školení lektorů angličtiny metodou Joyful English a získejte profesní dovednosti potřebné pro výuku předškolních dětí.
Školení je určeno jak pro nové, tak i stávající lektory, kteří by se rádi zdokonalili ve své práci s dětmi a byli připraveni učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou Joyful English.
Více informací naleznete v sekci kariéra.

Výběr kraje

Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Praha Středočeský kraj
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám."

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky