Školení lektorů

Angličtina pro děti J.E. - kurz pro učitele

Navštivte praktický seminář lektorů angličtiny metodou Joyful English a získejte profesní dovednosti potřebné pro výuku předškolních dětí.

Zážitkový seminář je určen jak pro nové, tak i stávající lektory Angličtiny, kteří chtějí učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou, nebo se chtějí zdokonalit ve své práci s dětmi.
Joyful English je výukový program pro předškolní děti a mladší školáky, ve kterém jsou využívány prvky Montessori pedagogiky.


Termín: 

Sobota 11.1.2020 od 10.00 do 17.00
Adresa:  Vzdělávací centrum Život hrou, Ruprechtická 164/2b, Liberec 1

Témata:


- vhled do Montessori pedagogiky a jejích principů
- pedagogický přístup k dětem daného věku
- jak připravit prostředí tak, aby děti mohly využívat a rozvíjet své intuitivní myšlení
- jaké hry a aktivity připravit a vzbudit v dětech zájem
- jak pracovat se skupinkou 5 - 7 dětí tak, aby byly aktivní po celo dobu programu
- jak děti motivovat a efektivně vést při hravém objevování angličtiny, jako druhého jazyka
- práce s didaktickým materiálem a pomůckami
- závěrečná diskuze

Během kurzu se lektor podrobně seznámí s didaktickým materiálem, který umožňuje dětem získat praktické dovednosti a získá i praktické rady a informace ke kurzům s dětmi.

Lektor pro teoretickou i praktickou část : Jitka Tužová

Počet účastníků: 5 - 8 osob (účastníci obdrží osvědčení)

Součástí semináře je webinář, na který navazuje zážitkový seminář s praktickými ukázkami a prostorem pro dotazy.


Cena: 2.700,- Kč  


Záloha 1.000,- Kč : č. účtu 2701045200/2010, do poznámky pro příjemce uveďte "JE2018"
Doplatek: 1.700,- Kč týden před zahájením kurzu na účet, nebo v hotovosti na místě před zahájením semináře.


Zároveň s certifikátem a členstvím získáváte i licenci na výuku JE s možností zakoupení JE materiálů pro děti.


Pokud potřebujete další informace pište na: info@joyfulenglish.cz
nebo nebo volejte  +420 773232515.

Reference účastníků zde


Aktuality

14.12.2019

Angličtina pro děti ve věku 2-3 roky.
Každé PONDĚLÍ od 9.45 do 10.30 hod.
Začínáme v pondělí 13.1.2020.

1.11.2019

 Praktický seminář pro učitele a lektory angličtiny -  sobota 11.1.2020 v Liberci

4.8.2019

Ukázkové hodiny Angličtiny zdarma a zápisy do kurzů  probíhají prvních 14 dní v září.

Dnešním dnem tvoříme svou budoucnost
-
Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky