FAQ

Proč je dobré začít s výukou cizího jazyka v co nejútlejším věku?

Děti od narození do věku přibližně 6 až 7 let jsou nastaveny na přijímání jazyka, a to jak mateřského, tak i cizího. Dítě je již ve dvou letech schopno jazyky od sebe odlišit. Čím dříve začnou, tím lépe a s trvalejším efektem. Učí se hrou a přirozeně, tak jako svoji mateřštinu a vůbec nevnímají, že se nějaký jiný jazyk učí. Jazyk přijímají tak jak je, jako celek. Nezanedbatelný je i věděcky dokázaný poznatek, že další jazyk rozvíjí kapacitu mozku. A pokud jim to jde tak hladce, proč jim tento podnět hraní v angličtině nenabídnout? Větší kapacita mozku jim poté pomáhá po celý život. Dříve pak mohou začít třeba s dalším jazykem nebo se jim jen usnadní učení dalších předmětů.


Nebude se dítěti plést čeština s angličtinou? Nebude z toho zmatené?

Ne. Pokud jsou dodržena pravidla celistvosti jazyka, t.zn. bilingvního prostředí.


Jak zjistím, zda se dítě něco na kurzech naučilo?


Rodiče se mohou po dohodě s lektorem přijít podívat do hodiny, kde vidí, jak jejich dítko reaguje a spolupracuje s ostatními účastníky kurzu. Dítě dostává domů CD s nahrávkami, které rodiče mohou dítěti pouštět a sami uvidí, jak dítě na to, co již zná, reaguje.


Není lepší počkat s výukou angličtiny, když dítě ještě neumí pořádně česky?

Tady se názory liší. Já zastávám názor, že pokud je dítě zaujato hrou v angličtině, není důvod výuku odkládat. Naopak. Tím, že zkouší vyslovovat slova s odlišními hláskami než jsou v mateřském jazyce, učí se ohýbat svůj jazyk do jiných poloh, a tím jej ovládá lépe a lépe.


Stačí dítěti pouze jedna hodina týdně?

To je otázka. Čím více, tím samozřejmě lépe. Ale na druhou stranu je lepší jedna hodina než žádná. Pokud je to ale pojato jako zábava a dítě na kroužek chodí s radostí, rozvíjí se tím vztah nejen k cizímu jazyku, ale i k učení jako takovému. Pokud rodiče i děti vytrvají, děti zažijí úspěch, který je bude motivovat do dalšího "učení".


Děláte ukázkové hodiny?

Ano, ukázky jsou důležité nejen pro Vás, ale i pro nás.
Vy, se svým dítkem absolvujete hodinu zdarma. Zde uvidíte, jak probíhá výuka, jak Vaše dítě reaguje a poté se rozhodnete, zda se do kurzu přihlásíte.
My Vám na základě ukázky doporučíme úroveň a kurz, do kterého Vaše dítě zaředit.
Podrobnější informace a termíny ukázkových hodin, na které je třeba se předem přihlásit naleznete zde.


Jaké jsou storno podmínky?

Pokud dítě z jakéhokoli důvodu přeruší docházku do kurzu po termínu jeho zahájení, nemůže být klientovi vráceno kurzovné ani jeho část.

Řádně omluvené hodiny si může dítě nahradit v jiném kurzu. (sytém omluv a náhrad obdržíte po zařazení do kurzu). Hodiny, které nejsou řádně omluveny nelze nahradit a ani za ně nelze klientovi vrátit kurzovné.


Potřebujete další informace?

Kontaktujte nás na info@joyfulenglish.cz
nebo na naší FB stránceAktuality

3.5.2022

ONLINE Workshop pro lektory a učitele

Aktivity pro děti do hodin angličtiny

Datum: 24.5.2022 od 19.00 hod.

Budeme se bavit o tom, jak se děti učí cizím jazykům, jak děti učit, jaká to má specifika a předáme Vám spoustu tipů a triků, aby Vaše hodiny měly šťávu.
Také zazní tipy na konkrétní aktivity do hodin a některé si budete moct vyzkoušet rovnou sami na sobě.

Workshop je na cca 90 minut.

Cena  490,- Kč1.5.2022

Zážitkový workshop pro lektory a učitele angličtiny (nebo jiného cizího jazyka) s prvky Montessori pro výuku předškolních dětí a mladších školáků.

Termín: 

Sobota 21.5.2022 od 10.00 do 16.00 hod

Zážitkový seminář je určen pro stávající lektory Angličtiny, kteří chtějí učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou, a chtějí se zdokonalit ve své práci s dětmi.

Joyful English je výukový program pro předškolní děti a nejmladší školáky, ve kterém jsou využívány prvky Montessori pedagogiky.

14.4.2022

Výzdoba, tvoření, hry...To vše patří k Velikonočním svátkům.Propojte tyto s dětmi s angličtinou. Jak?

Využijte balíček Velikonočních aktivt s angličtinou.

Dnešním dnem tvoříme svou budoucnost
-
Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky