Montessori pedagogika

Pedagogický Marie Montessori vychází z poznání, že je to prvních šest až sedm let života člověka, v nichž se budují veškeré základy, na kterých stavíme dál po celý svůj život.

Dítě je tvůrcem sebe sama. V tomto období je lidský mozek nejvnímavější. Zpočátku bez vlastní vůle a úsilí absorbuje vše, s čím se setká, později stále vědoměji poznává a uchopuje svět. Člověk je zcela otevřený jakýmkoli novým informacím a čím více jich je, tím více se rozvíjí a zvyšuje jeho intelekt.

V Montessori nerozdělujeme děti podle věku; věkově smíšené skupiny jsou mnohem přirozenější, děti se v nich cítí uvolněně, nic je nenutí soutěžit a srovnávat se z druhými. Mohou se vyvíjet podle svého vnitřního plánu, postupovat svým tempem, pozdržet se tam, kde potřebují. Děti v připraveném prostředí pracují se speciálními pomůckami podle svých individuálních vývojových potřeb, aktuálního zájmu, temperamentu a schopností.

Dítě je aktivní, vybírá si činnosti, řeší problémy, podle svých možností se stará o sebe a o své okolí. Učitel či rodič ustupuje do pozadí, stává se tichým, ale vnímavým pozorovatelem. Svou péči věnuje přípravě prostředí a výukového materiálu, především však pracuje na sobě, aby byl vhodným vzorem pro dětského pozorovatele.

Trpělivost a zájem, které rodič či pedagog projevuje vůči dítěti a jeho práci, má velký vliv na jeho touhu učit se. Dospělý však dítě v žádném případě nehodnotí. Pokud dítě pracuje se zaujetím, pracuje vždy nejlépe, jak právě v této chvíli dovede. Takto vedené dítě považuje učení za vzrušující zkušenost a výzvu.

Připravené prostředí poskytuje dítěti množství příležitostí k procvičování hrubé a jemné motoriky, koordinace oko-ruka a grafomotorických dovedností, rozvíjí a zjemňuje smyslové vnímání (poznatky zapsané do buněčné paměti těla zůstávají dítěti na celý život – odhad vzdálenosti, času apod.). Speciální pomůcky vyvinuté Marií Montessori a jejími následovníky rozvíjejí jazykové dovednosti a matematické myšlení. Oblast tzv. kosmické výchovy dává dětem možnost získávat a třídit si poznatky o světě.

Cesta poznávání vede vždy od konkrétního k abstraktnímu. Prozkoumáním jedné věci do nejmenších detailů dochází k poznání a pochopení celku.

Hlavním cílem toho všeho je probudit v dětech úžas nad světem, vybudovat úctu a respekt k přírodě a jejím zákonitostem a posléze touhu nalézt své místo a svůj životní úkol.


Aktuality

14.12.2019

Angličtina pro děti ve věku 2-3 roky.
Každé PONDĚLÍ od 9.45 do 10.30 hod.
Začínáme v pondělí 13.1.2020.

1.11.2019

 Praktický seminář pro učitele a lektory angličtiny -  sobota 11.1.2020 v Liberci

4.8.2019

Ukázkové hodiny Angličtiny zdarma a zápisy do kurzů  probíhají prvních 14 dní v září.

Dnešním dnem tvoříme svou budoucnost
-
Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky