Seznam výukových programů pro děti


    

 

Zde naleznete informace o stupních a průběhu jednotlivých kurzů.

Věkovou hranici dětí berte prosím orientačně, přihlížejte spíše k pokročilosti znalostí. Děkuji.

ONLINE PŘIHLÁŠKY na ukázkové hodiny v  LIBERECI jsou ZDE


Joyful Kids Club - NOVINKA

Věk: 5 - 7 let (předškoláci)
Frekvence: 1x týdně - pátek
Délka trvání: 8 - 12 h
Počet dětí ve skupině: 5 – 7


Náplň kurzu:

Intenzivní kurz probíhá 1x týdně, v pátek, od 8 do 12h.

Bilingví dopoledne je plné písniček, básniček, her a tvoření s využitím názorných Montessori a Joyful English pomůcek a materiálů. Děti začínají pracovat se speciálními kartami, což jim umožňuje si osvojit a aktivně používat slovní zásobu a gramatická pravidla.
Výuka se rovněž prolíná do běžných denních činností a zážitků.

V ceně jsou zahrnuty výukové materiály i pro práci doma, spotřební materiál, svačinky a pití.

Nevyučuje se v době státních svátků a školních prázdnin.
Kurz začíná 16.9.2023 a končí 10.6.2023.

Cena kurzu:

9.990,- Kč /pololetí
Cena kurzu při roční platbě je 17.990,- Kč/rok
PřihláškaHravá angličtina pro batolata

Věk: 2 - 3 roky
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7
Cena kurzu na 1 pololetí (17 lekcí) : 2.990,- Kč včetně výukových materiálů

Náplň kurzu: Kurz probíhá za účasti rodičů, kteří se částečně stávají partnerem při hrách a pohybových aktivitách a částečně působí jako tišší pozorovatelé. Lektoři využívají didaktické materiály Joyful English a Montessori pomůcky. Díky partnerskému přístupu dokáží i takto malé děti vtáhnout do hry. Písničky, básničky a rozmanité hravé aktivity podvědomě rozvíjejí slovní zásobu a učí děti přirozeně reagovat.


Vzhledem k situaci, která proběhla v minulém školním roce a není vyloučeno, že se bude opakovat, budou kurzy převedeny do online prostředí.

Hravá angličtina pro školčata

Věk: 3 – 4 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí: 5 – 7
Cena kurzu na 1 pololetí (17 lekcí): 2.990,- Kč včetně výukových materiálů

Level 1     - jedná se o první seznamování s cizím jazykem
Level 1+   - pro děti, které již na anglický kroužek chodily

Náplň kurzu: Výuka je založena na prožitku, díky kterému si dítě lépe zapamatuje a poté vybaví nové vědomosti. S využitím názorných Montessori a Joyful English pomůcek, materiálů a her a prostřednictvím básniček, říkadel a písniček se dítě podvědomě učí poznávat a třídit poznatky o světě i v cizím jazyce.
Výuka je vedena českým lektorem, který však na děti během hodiny mluví anglicky.


Vzhledem k situaci, která proběhla v minulém školním roce a není vyloučeno, že se bude opakovat, budou kurzy převedeny do online prostředí.
Předběžná přihláška

Hravá angličtina pro předškoláky

Věk: 4 – 6 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí: 5 – 7
Cena kurzu na 1 pololetí (17 lekcí) : 2.990,- Kč včetně výukových materiálů

Level 1     - pro děti, které s angličtinou začínají
Level 2     - pro děti, které již na anglický kroužek chodily
Level 2+   - pro děti, které již s námi absolvovaly 2 roky

Náplň kurzu: Kurzy probíhají v duchu Montessori pedagogiky a Joyful English metodiky a vedou k samostatnosti při používání anglického jazyka. Názorné vnímání a multisensoriální zkušenost umožňuje dítěti, aby si efektivně ukládalo nové poznatky do paměti a následně si je vybavilo. Předškolní děti začínají pracovat se speciálními kartami, což jim umožňuje si osvojit a aktivně používat slovní zásobu a gramatická pravidla. Hra i nadále zůstává součástí výuky. Navazující kurzy pro školáky:

Angličtina hrou pro mladší školáky

Věk: 1. - 2. třída
         3. - 5. třída
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 60 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7

Level 1+     - pro děti, které již absolvovaly angličtinu v předškolním období
Level 2        - pro děti, které mají za sebou dva roky angličtiny
Level 2+      - pro děti, které absolvovaly již tři roky angličtiny

Náplň kurzu: V průběhu výuky děti pracují se speciálními kartami, díky kterým si lépe osvojí a zapamatují anglická slovíčka. V této fázi již děti samostatně tvoří věty se správnými gramatickými jevy, a to opět pomocí obrázků. Hry a aktivity neustále zůstavají důležitou součástí výuky. Kromě her a anglických písniček se děti učí poslouchat mluvené slovo v podobě krátkých  příběhů.

Cena kurzu na 1 pololetí (17 lekcí): 3.190,- Kč
Materiály: (dle úrovně) max. 500,- KčAngličtina hrou pro starší školáky

Věk: 6. - 7. třída
Věk: 8. - 9. třída

         
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 60 min.
Počet dětí ve skupině (17 lekcí): 5 – 7

Level 2        - pro děti, které mají za sebou tři až 4 roky angličtiny
Level 2+      - pro děti, které absolvovaly 5 a více roků angličtiny
Level 3+     - pro děti, které dokáží v angličtině již komunikovat

Náplň kurzu: Kurz je zaměřen na praktické využití jazyka při běžné konverzaci, porozumnění mluvenému slovu a samostatnému vyjadřování se v cizí řeči. Osvojování si gramatických pravidel a ostatních řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) probíhá hravou a přirozenou formou, pro vyšší úroveň s prvky jazykového koučinku.

Cena kurzu na 1 pololetí:  3.190,- Kč
Materiály: (dle úrovně) max. 500,- KčVěk: 8. - 9. třída a více

Level 3   - pro studenty, kteří již umí v angličtině komunikovat a potřebují si upevnit základy a hlavně se rozmluvit.
Počet studentů ve skupině: 5-7

Cena kurzu pro Level 3 (formou jazykového koučinku) - 3.190,- Kč
Předběžná přihláška

On-line English Club for Teenagers

Angličtina pro teenageryFrekvence: 1x týdně
Délka trvání: 60 min.


Náplň kurzu: Kurz je zaměřen na praktické využití jazyka při běžné konverzaci, porozumnění mluvenému slovu a samostatnému vyjadřování se v cizí řeči. Osvojování si gramatických pravidel a ostatních řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) probíhá přirozenou formou založenou na konverzaci.
Tento kurz je veden formou jazykového koučinku.

Cena kurzu na 1 pololetí ( 17 živých setkání + materiály online ):  2.850,- Kč

Termín: ČTVRTEK OD 18.30  hod na ZOOM.
Začínáme 16.9.2022


Metodická školení pro učitele

Navštivte praktické školení lektorů angličtiny metodou Joyful English a získejte profesní dovednosti potřebné pro výuku předškolních dětí.
Školení je určeno jak pro nové, tak i stávající lektory, kteří by se rádi zdokonalili ve své práci s dětmi a byli připraveni učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou Joyful English.
Více informací naleznete v sekci kariéra.

Výběr kraje

Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Praha Středočeský kraj
Dnešním dnem tvoříme svou budoucnost
-
Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky