Seznam výukových programů pro děti
 

Zde naleznete informace o stupních a průběhu jednotlivých kurzů.

Pokud máte zájem o přihlášení do kurzu nebo na ukázovou hodinu, na mapce si prosím zvolte kraj pro výběr školy či centra a aktuální nabídku kurzů.

ONLINE PŘIHLÁŠKY na programy v  LIBERECI


Joyful Klubík pro nejmenší I

Věk: 0 – cca 12 měsíců
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 90 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7
Úroveň angličtiny rodiče: středně pokročilá a vyšší

Náplň kurzu: Konverzace rodičů v angličtině v přátelském prostředí připraveném pro jejich nejmenší ratolesti v duchu Montessori pedagogiky. Rodiče si zdokonalí a osvěží svoji angličtinu při rozmanitých výchovných tématech, vymění si své zkušenosti a zároveň své dítko zapojí do přirozených her se spoustou říkanek, písniček a pohybových aktivit. Joyful Klubík I je určen pro rodiče s dětmi, které ještě neumějí chodit.

Joyful Klubík II

Věk: cca 12  – 24 měsíců
Frekvence:
1x týdně
Délka trvání:
90 min.
Počet dětí ve skupině:
5 – 7
Úroveň angličtiny rodiče:
středně pokročilá a vyšší

Náplň kurzu:
Konverzace rodičů v angličtině v přátelském prostředí připraveném pro jejich nejmenší ratolesti v duchu Montessori pedagogiky. Rodiče si zdokonalí a osvěží svoji angličtinu při rozmanitých výchovných tématech, vymění si své zkušenosti a zároveň své dítko zapojí do přirozených her se spoustou říkanek, písniček, výtvarných a pohybových aktivit. Joyful Klubík II je určen pro rodiče s dětmi, které již umějí chodit.

Hravá angličtina pro batolata

Věk: 2 - 3 roky
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7
Cena kurzu na 1 pololetí (17 lekcí) : 2.490,- Kč včetně výukových materiálů

Náplň kurzu: Kurz probíhá za účasti rodičů, kteří se částečně stávají partnerem při hrách a pohybových aktivitách a částečně působí jako tišší pozorovatelé. Lektoři využívají didaktické materiály Joyful English a Montessori pomůcky. Díky partnerskému přístupu dokáží i takto malé děti vtáhnout do hry. Písničky, básničky a rozmanité hravé aktivity podvědomě rozvíjejí slovní zásobu a učí děti přirozeně reagovat.Hravá angličtina pro školčata

Věk: 3 – 5 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí: 5 – 7
Cena kurzu na 1 pololetí (17 lekcí): 2.490,- Kč včetně výukových materiálů

Náplň kurzu: Výuka je založena na prožitku, díky kterému si dítě lépe zapamatuje a poté vybaví nové vědomosti. S využitím názorných Montessori a Joyful English pomůcek, materiálů a her a prostřednictvím básniček, říkadel a písniček se dítě podvědomě učí poznávat a třídit poznatky o světě i v cizím jazyce.Hravá angličtina pro předškoláky

Věk: 5 – 7 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 45 min.
Počet dětí: 5 – 7
Cena kurzu na 1 pololetí (17 lekcí) : 2.490,- Kč včetně výukových materiálů

Náplň kurzu: Kurzy probíhají v duchu Montessori pedagogiky a Joyful English metodiky a vedou k samostatnosti při používání anglického jazyka. Názorné vnímání a multisensoriální zkušenost umožňuje dítěti, aby si efektivně ukládalo nové poznatky do paměti a následně si je vybavilo. Předškolní děti začínají pracovat se speciálními kartami, což jim umožňuje si osvojit a aktivně používat slovní zásobu a gramatická pravidla. Hra i nadále zůstává součástí výuky. Navazující kurzy pro školáky:

Angličtina hrou pro mladší školáky

Věk: 7 - 10 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 60 min.
Počet dětí ve skupině: 5 – 7

Náplň kurzu: V průběhu výuky děti pracují s obrázkovým slovníkem Mysli anglicky, díky kterému si lépe osvojí a zapamatují anglická slovíčka. V této fázi již děti samostatně tvoří věty se správnými gramatickými jevy, a to opět pomocí obrázků. Hry a aktivity neustále zůstavají důležitou součástí výuky. Kromě her a anglických písniček se děti učí poslouchat mluvené slovo v podobě krátkých pohádek a příběhů.

Cena kurzu na 1 pololetí (17 lekcí): 2.650,- Kč bez výukových materiálů
Cena úvodních výukových materiálů na celý školní rok je 930 Kč - 1100 Kč  (obrázkový slovník, který se využívá i v dlaších letech, 3 pracovní knížky a 3 CD nebo pohádka či příběh + CD) Hradí se společně s kurzovným na 1. pololetí.Angličtina hrou pro starší školáky

Věk: 11 – 14 let
Frekvence: 1x týdně
Délka trvání: 60 min.
Počet dětí ve skupině (17 lekcí): 5 – 7

Náplň kurzu: Kurz je zaměřen na praktické využití jazyka při běžné konverzaci, porozumnění mluvenému slovu a samostatnému vyjadřování se v cizí řeči. Osvojování si gramatických pravidel a ostatních řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) probíhá hravou a přirozenou formou Mysli anglicky. Výuku je rovněž možné zaměřit na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám KET nebo PET.

Cena kurzu na 1 pololetí: 2.650,- Kč bez výukových materiálů (pro abdolventy kurzu v r. 2018/19 je cena 2.490,-Kč)
Cena úvodních výukových materiálů na celý školní rok je 930 Kč - 1100 Kč  (obrázkový slovník, který se využívá i v dlaších letech, 3 pracovní knížky a 3 CD nebo pohádka či příběh + CD) Hradí se společně s kurzovným na 1 pololetí.
Angličtina pro dospělé

Pokud máte i Vy zájem učit se angličtinu zábavně a efektivně, nabízíme skupinové kurzy o maximálním počtu šesti osob, nebo individuální výuku na míru.

Podrobné informace naleznete na https://www.jitkatuzova.cz/kurzy/Metodická školení pro učitele

Navštivte praktické školení lektorů angličtiny metodou Joyful English a získejte profesní dovednosti potřebné pro výuku předškolních dětí.
Školení je určeno jak pro nové, tak i stávající lektory, kteří by se rádi zdokonalili ve své práci s dětmi a byli připraveni učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou Joyful English.
Více informací naleznete v sekci kariéra.

Výběr kraje

Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Praha Středočeský kraj
Dnešním dnem tvoříme svou budoucnost
-
Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky